Jdi na obsah Jdi na menu
 


připouštění samic

 

Proč to bývá problém - připouštění samic
 
Každý rok se na mě obrací několik chovatelů králíků. ale i začátečníků se žádostí, co dělat, když samice nejdou připustit. Pokusím se navrhnout několik rad, jak uvedenému problému co nejlépe předcházet. Doufám, že postřehy ze svého chovu králíků středního plemene pomohou i ostatním lépe se připravit a vytvořit co nejvhodnější podmínky na připouštění samic.
Posledních sedm let mám ve svém chovu pravidelně každý rok zařazeno šest až deset samic plemene Novozélandský bílý.
Rád bych proto shrnul několik svých poznatků o těchto problémech a pokusil se čtenářům a chovatelům nastínit, co a jak v chovu tohoto plemene využít a na co si dát pozor.
Následující objasnění problémů s připouštěním samic králíků, bych rozdělil do několika skupin. Každá tato skupina má svůj vliv na úspěšné, ale někdy i dosti zdlouhavé snahy chovatelů o rychlé připouštění samic.
Skupina první:
Týká se stáří samic. Je z mého pohledu jedna z nejdůležitějších. Zařazuji proto každý rok do svého chovu zvířata mladá! Ukazuje se, že s přibývajícím věkem samic jejich ochota pářit se klesá. Tyto samice již několikrát rodily, jak já říkám, jsou unavené a mívají na začátku chovné sezóny problémy tj. především s váhou.U těchto starších samic mohou též vznikat různé na první pohled nezjistitelné komplikace, např. poruchy uvolnění vajíček z vejcovodů, při připuštění jejich malý počet atd. Mohou mít různé parazity v srsti, plísně, záněty atd. Po poradě vyřešit s veterinárním lékařem. Tyto starší samice je nutné před každou chovnou sezónou odčervit! Nastavit samicím dietu, seno vitamíny - nejlépe rozpustné ve vodě. Dietu alespoň 14 dní poté začít přidávat oves a
samice dávám do prostorné přepravky na sluníčko. Teplo a světlo jejich organismus nastartuje pro připouštění.
Takové problémy u mladých samic nemíváme. Nejčastější chybou bývá pozdní připouštění králic, kdy králice již nabrali nepřiměřenou hmotnost. Je to daň chovatelů ukázat na výstavách to nejlepší ze svého chovu. U těchto samic jsme již nejvhodnější dobu k připuštění promeškali a zvířata se již stačila na zimu dobře vykrmit! To znamená připouštět včas, to je v době,  kdy samice středních plemen dosahují optimální váhy. Blízko za spodní hranicí hmotnosti pro dané plemeno. Jinak nám nezbývá nic jiného, než nasadit samicím dietu. Aplikuji asi týden (dva) seno, vitamíny a minerály, vodu. Po této době začínám přidávat oves. Následně se pokouším o připouštění. Malá ochota k páření může být také zapříčiněna geneticky a je jednou s příčin neúspěšného připouštění. Samice se jeví zdravé, jsou optimálně krmeny a přesto nejsou ochotné se spářit. V každém chovu se nějaká najde a je nutné ji z chovu vyřadit. Na závěr první skupiny bych připomněl, že je nutné sledovat říji jednotlivých samic, která se opakuje pravidelně od jednoho do dvou týdnů. Proto samice připouštíme nejčastěji ve dnech kdy jejich říje vrcholí a to poznáme podle zarudnutí pohlaví. Někteří chovatelé uvádějí, že mají v této době samice teplejší uši?
Skupina druhá:
Vhodný výběr samic! Každý chovatel si musí uvědomit, že vhodným výběrem samic si připravuje chovatelskou půdu pro další roky. Jaké samice by tedy chovatel měl z hlediska úspěšného chovu vybírat? Předně to musí být zvířata zdravá! Vybraná samice by měla splňovat hmotnostní limit pro dané plemeno. Raději samici větší, širší a delší, než malou, krátkou a úzkou na samé hranici hmotnostního limitu. ,,Silná samice“ bude mít ze svého genofondu mláďatům co předat. Je vhodné, aby pocházela z početného vrhu. Tím se bráníme tomu, že výběrem z málo početného vrhu může dojít ke genetickému přenosu malého počtu narozených jedinců.
Vybírejte samice typické bez přehnaného samčího výrazu.
Skupina třetí:
Krmení: Když budete dorůstající samice optimálně krmit, projeví se to na dobrém zdravotním stavu, snadném zabřezávání i v konečném měřítku na uspokojivém hodnocení na výstavách. Od určitého stáří mějte mladé samice ustájené jednotlivě. Usnadní to kontrolu množství spotřebovaného krmiva. Individuální přístup považuji za naprosto nenahraditelný. Nedochází k šarvátkám mezi jedinci a ke konkurenci u krmítek. Výživu samic je nutné rozdělit podle stáří. Mladé samice je nutné krmit tak, abychom zajistili celkový dobrý růst kostry: to znamená, zajistit dostatek živin. Po odstavu samičky můžeme krmit např. směsí granulí s ovsem nebo ječmenem. Krmení granulemi rozdělte do několika menších dávek. Nekrmte granule ad libitum. Nedochází tolik k zatučnění zvířat. U středních plemen je v šesti měsících vývoj kostry již téměř ukončen a organizmus samic již nepotřebuje tak velké množství živin. Proto je nutné v této fázi přejít na krmiva méně výživná s menším množstvím metabolizované energie, např. oves. Protože se u nás stále krmí tradičními krmivy, doporučuji dospělé samice v době před připouštěním nekrmit ječmenem! Ve větších dávkách oddaluje říji! Ječmen by měl být součástí výkrmové složky krmiva. Mám vyzkoušeno, že mnohem příznivěji působí na svolnost k páření oves.
Mezi základní krmivo pro samice řadím oves (je dietní a přitom výživný) a seno. Průběžně zařazujte do krmné dávky vitamíny a minerály. Optimální je krmit ráno a večer menší dávky, než jednou denně větší množství. Pozor na krmení větším množstvím rohlíků a chleba. Obsahují více lepku (z pšenice, způsobuje nadýmání, pozor na velké množství veškerých stravitelných živin), což může způsobit zdravotní problémy a opět ztučnění samic. Můžeme využít i minerální doplňky a vitamíny podněcující říji. Jsou k dostání všude na našem trhu. Zpestření krmné dávky celerem, mrkví, topinambury, řepou nebo kedlubnem zvířatům jen prospěje.
 Dbejte na čistotu a dostatečné množství vody. Úmyslně nepopisuji nějaké přesné návody nebo rady a nekladu si za cíl uvádět jednoznačné návody krmení, protože každý chovatel musí aplikovat množství a skladbu krmiva ve svém chovu sám. Stará pravda říká, že správné dávky krmení a jeho skladba je zárukou úspěchu a přitom ho stále tolik chovatelů podceňuje a nepřikládá mu odpovídající význam!
Skupina čtvrtá:
Roční období, teplota a její vliv na připouštění.
Všechny samice se všeobecně nejsnáze připouštějí na konci zimních a na začátku jarních měsíců. Taktéž vrhy v tomto období bývají početnější. Na podzim je organismus samic nastaven poněkud jinak. Mají tendenci se dobře vykrmit a tím se připravit na zimu. Na podzim probíhá také výměna srsti a právě tyto faktory v některých případech snižují ochotu k páření a úspěšnost zabřezávání. I když už se podařilo těmto sezónním vlivům v chovech králíků poněkud zabránit, příroda se zde však stále prosazuje. Připouštení samic je také snáze uskutečnitelné když teplota v zimních a jarních měsících začne stoupat. Na starší samice používám tento ,, fígl“. Jestli-že chci připouštět koncem roku, přihlašuji samice na výstavy v halách. Samice se zde vlivem většího tepla a kontaktem s králíky dostávají do říje, což připuštění opět usnadňuje. Osvědčuje se i přenesení samice do kotce samce. Samce samozřejmě umístíme jinam. Můžeme též vyzkoušet, umístnit do jednoho kotce dvě samice. O připuštění se pokusíme po jednom až dvou dnech. V zimních měsících pomáhá i umístnění samice do prostorné a otevřené přepravky, kterou dáváme opakovaně přes poledne na sluníčko. Ve svém chovu (venkovní králíkárny) pozoruji i neochotu samic k páření, když teploty klesají pod bod mrazu. Samice proto samce instinktivně nepřijímají, neboť by nebyli z důvodů nízkých teplot vytvořeny podmínky pro narození a odchov mláďat. Pozor toto nepřičítat k neochotě se pářit!
Skupina pátá:
Línání zvířat a zdravotní stav.
Nesnažíme se připouštět takové samice, u kterých právě probíhá výměna srsti! Ve většině případů samice buď nezabřezne nebo má malý počet králíčat. Samice v této době spotřebuje veškerou energii na výměnu srsti a nemá králíčatům ze své energie co předat! Je vhodné napomoci k rychlejší výměně srsti i jejím opakovaným kartáčováním.
Důležitým ukazatelem vnitřního zdraví ( trávící soustava) králíků jsou jejich výkaly- bobky. Jakákoli jejich nesourodost ( měkké bobky, průjmy ale i zácpa) svědčí o poruše trávení nebo nemoci. Proto nezapomínejte při každém krmení si tohoto všímat. Samici před připuštěním celkově prohlédněte. Nezapomeňte prohlédnout pohlavní orgány. V případě nějakých anomálií samici nepřipouštíme a poradíme se z veterinárním lékařem. Starší samici ostříháme drápy a prohlédneme uši, zda  v nich nemá svrab. Jen zvíře zdravé a v odpovídající kondici bude zárukou zdravého odchovu!
Přeji všem hodně zdaru a těším se na chovatelská setkání při výstavách.
 
Jaroslav Matoušek
Olešná 61
33204 Nezvěstice
Tel: 725 541 171